DE SPELERIJ is een theatergezelschap onder artistieke leiding van PAULA BANGELS !

Kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk theater maken.

De Spelerij brengt grote stukken uit de literatuurgeschiedenis en maakt er verfrissend en toegankelijk theater van.

De Spelerij positioneert zich daarbij als producent van kwalitatief hoogwaardig theater voor een breed publiek.

Sterke stukken, goed geacteerd, vormelijk aantrekkelijk, op indringende en overtuigende manier gebracht.

Bovendien wil De Spelerij zoveel mogelijk mensen de kans geven om de voorstellingen te zien.

Daarom kiezen we voor langere speelreeksen en voor podia in heel Vlaanderen en Nederland.

Ook de kleinere, lokale zalen krijgen daarin een plaats.

De Spelerij maakt twee producties per jaar.

Een grote zaal- en een kleine zaalproductie met een lange speelperiode, al dan niet in coproductie.

 

Herkenbaar menselijk drama brengen.

De Spelerij streeft in de keuze van haar stukken en in haar werkwijze naar de herkenbaarheid van het menselijk drama.

Sterke verhalen met tijdloze onderwerpen, met personages die in herkenbare situaties

verzeild geraken en herkenbare emoties ondergaan.

Het verhaal kan zich in een andere tijd en een andere maatschappelijke

context afspelen, maar wordt toch zeer concreet voor een uiteenlopend publiek.

Want iedereen herkent elementen uit zijn eigen leefwereld of voelt zich verwant met de personages en hun beweegredenen.

Het gaat in de kern over de man, de vrouw, het kind, over verlangen, jaloezie, verraad, liefde en dood,...

De Spelerij brengt maatschappelijk relevante stukken en biedt zo een reflectie op de huidige samenleving.

Actuele sociaal-maatschappelijke thema’s krijgen daarin een vaste plaats.

Educatie en sensibilisering staan centraal in de omkadering die daarbij geboden wordt.

 

Investeren in jongeren, het publiek van morgen.

De Spelerij investeert bewust en met een breed scala aan programma’s, inleidingen en

workshops aan de opbouw van het publiek van de toekomst, de jeugd.

Hen in contact brengen met kunst zodat ze straks dynamische jonge mensen worden met

een open geest, dat is het basisidee.

 

Onze maatschappelijke positie verstevigen en verankeren.

De Spelerij streeft naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties en

experts, maar ook met scholen en gemeentelijke diensten.

De Spelerij gaat ook strategische allianties aan met een aantal structurele partners uit

het bedrijfsleven die passen in de filosofie van ‘het huis’. 

In overleg met deze partners wordt een pakket van diensten ontwikkeld:

voorstellingen, workshops, trainingen, presentaties, lezingen...